The Ultimate Valorant

Aim Training Course

Learn More
All Maps
Summary
Map 1
Haven
Map 2
Ascent
Anonymo Esports
Anonymo Esports
ACSKDA+/-KDADRHS%
ANM GRUBINHOKilljoy
237
33
29
3
4
1.14
149.0
33%
ANM KatuBreachKAY/O
192
25
33
7
-8
0.76
118.9
43%
ANM xussJett
182
25
30
3
-5
0.83
144.9
34%
ANM StixOmen
156
18
29
14
-11
0.62
107.7
20%
ANM belmonteSova
117
16
33
3
-17
0.48
70.6
23%
Enterprise Esports
Enterprise Esports
ACSKDA+/-KDADRHS%
EP alexiiikJett
344
50
24
1
26
2.08
233.8
37%
EP MafinBreachOmen
196
28
23
25
5
1.22
146.0
18%
EP benjyfishyKilljoy
183
27
24
5
3
1.13
153.8
29%
EP CantzerOmenSova
183
24
22
12
2
1.09
129.6
30%
EP MinnySovaKAY/O
179
25
24
16
1
1.04
122.0
28%