KinekoKineko
Champions Tour Europe 2022 Stage 1: Challengers 1

Champions Tour Europe 2022 Stage 1: Challengers 1

Open Qualifier

NOM eSports
NOM eSports
BEST OF 3
2
:
0
January 10, 2022 - 5:00 PM
Esport Team Twente
Esport Team Twente
VODS
No vods available
All Maps
Summary
Map 1
Ascent
Map 2
Bind
NOM eSports
NOM eSports
ACSKDA+/-KDADRHS%
NOM baddyGAstra
273
43
30
20
13
1.43
203.5
25%
NOM BULDSovaSkye
246
39
33
16
6
1.18
163.7
26%
NOM hussaRKilljoyViper
234
38
31
10
7
1.23
150.2
20%
NOM TorontoJettRaze
215
35
35
6
0
1.00
129.0
11%
NOM XiviSage
162
30
26
16
4
1.15
112.0
33%
Esport Team Twente
Esport Team Twente
ACSKDA+/-KDADRHS%
NiRaRooSkye
248
41
36
11
5
1.14
156.2
22%
GlennSova
220
34
34
14
0
1.00
150.2
25%
MartyRaze
191
26
43
13
-17
0.60
132.1
11%
CrxnkCypherViper
166
29
35
8
-6
0.83
129.7
33%
79signerTAstra
138
25
37
7
-12
0.68
87.5
21%