VRL 2022 East: Surge Stage 2

VRL 2022 East: Surge Stage 2

Group Stage: Week 4

Zero Tenacity
Zero Tenacity
BEST OF 1
1
:
0
June 1, 2022 - 6:00 PM
NOM eSports
NOM eSports
VODS
No vods available
Map 1
Icebox
Zero Tenacity
Zero Tenacity
13
ACSKDA+/-KDADRHS%
Z10 jasViper
304
21
12
5
9
1.75
200.0
32%
Z10 qxvChamber
216
16
14
4
2
1.14
142.3
30%
Z10 xiTshaKAY/O
203
14
15
9
-1
0.93
129.9
23%
Z10 aykeSova
185
12
13
5
-1
0.92
136.6
25%
Z10 kenobiSage
184
14
13
6
1
1.08
120.2
38%
NOM eSports
NOM eSports
7
ACSKDA+/-KDADRHS%
N0M kamoChamber
221
16
15
2
1
1.07
143.7
30%
N0M MattiViper
189
12
13
11
-1
0.92
128.3
18%
N0M almoOmen
187
12
16
5
-4
0.75
123.2
29%
N0M HitchSova
181
13
16
5
-3
0.81
111.5
14%
N0M FreyyKAY/O
178
13
17
6
-4
0.76
110.3
28%