VALORANT DACH Evolution: Unity

VALORANT DACH Evolution: Unity

Playoffs: Lower Round 1

DSYRE
DSYRE
BEST OF 3
2
:
0
November 25, 2022 - 6:45 PM
EnRo Griffins
EnRo Griffins
VODS
No vods available
All Maps
Summary
Map 1
Ascent
Map 2
Bind
DSYRE
DSYRE
ACSKDA+/-KDADRHS%
DSY kamoJettYoru
282
37
22
12
15
1.68
180.2
31%
DSY OLIZERAKilljoyRaze
262
36
24
8
12
1.50
157.5
25%
DSY MuriiKAY/OBreach
233
32
21
20
11
1.52
154.4
28%
DSY RobbieBkSovaFade
212
29
12
15
17
2.42
138.3
32%
DSY starkkOmenBrimstone
210
28
18
18
10
1.56
138.2
31%
EnRo Griffins
EnRo Griffins
ACSKDA+/-KDADRHS%
EnRo Pa1zeJettRaze
249
33
32
1
1
1.03
147.3
34%
EnRo BrazyKilljoyBrimstone
165
18
33
7
-15
0.55
108.4
20%
EnRo YoungOneOmenFade
153
16
33
14
-17
0.48
106.5
16%
EnRo UnbreakableKAY/OViper
128
15
32
10
-17
0.47
90.3
21%
EnRo z7eusFadeSkye
116
15
32
8
-17
0.47
78.8
27%