The Ultimate Valorant

Aim Training Course

Learn More
All Maps
Summary
Map 1
Ascent
Map 2
Lotus
KOI
KOI
ACSKDA+/-KDADRHS%
KOI SheydosKilljoyBreach
284
63
31
22
32
2.03
189.8
33%
KOI starxoFadeOmen
253
50
37
30
13
1.35
169.6
24%
KOI trexxKAY/ORaze
240
45
41
22
4
1.10
160.7
16%
KOI WolfenJettKilljoy
182
36
43
12
-7
0.84
120.6
32%
KOI koldamentaOmenSova
107
19
38
20
-19
0.50
79.1
19%
Natus Vincere
Natus Vincere
ACSKDA+/-KDADRHS%
NAVI ANGE1OmenViper
212
43
43
14
0
1.00
138.1
33%
NAVI cNedJettOmen
210
41
43
19
-2
0.95
149.2
26%
NAVI suygetsuViperKilljoy
196
37
43
12
-6
0.86
136.0
32%
NAVI ShaoGekko
187
39
43
16
-4
0.91
126.5
30%
NAVI ZyppanKAY/OSkye
146
30
41
25
-11
0.73
111.9
30%
Lethal Gaming Gear DesktopLethal Gaming Gear Mobile